Publikácie

Homo Creatusz

Homo Creátusz

Ateliér slobodnej kreativity 3D 1999 – 2015

Zostavil: Radovan Čerevka

© Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2016

Publikácia, ktorá bola vydaná k sumarizujúcej výstave Ateliéru slobodnej kretivity pri príležitosti jeho 15-ročnej činnosti. Výstava predstavila 11 najvýraznejších absolventov, pedagógov alebo študentov. Konfrontuje vzorku Konfrontuje vzorku konzistentných autorských programov, pričom sa okrem príslušnosti k ateliéru stala hlavným kritériom výberu kurátora Radovana Čerevku predovšetkým aktívna umelecká tvorba po ukončení školy a etablovanie sa na slovenskej či medzinárodnej výtvarnej scéne.

Status Krajinára

Status krajinára

© Erik Sikora, autori textov, autori diel a obrazovej dokumentácie, 2017 ©Fakulta umení, Technická univerzita, Košice, 2017