Kontakt

Ateliér slobodnej kreativity 3D / Katedra výtvarných umení a intermédií /
Fakulta umení / Technická univerzita v Košiciach
Watsonova 4, 042 00 Košice

Vedúci ateliéru: doc.

Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD. /cererad@yahoo.com / www.cerevka.sk

Odborný asistent:

Mgr. art. Dávid Demjanovič, ArtD. / daviddemjanovic@gmail.com / mitrikovademjanovic

Interní doktorandi:

Mgr. art. Matúš Lányi / matuslanyi@gmail.com / www.lanyi.euweb.cz

Mgr. art. Nikolas Bernáth / nikolas@vunu.sk

bývalí doktorandi:

MgA. Erik Sikora / erixikora@gmail.com / www.eriksikora.com