Kategórie
Výstavy

Animátorské misie I.

www.animatorskemisie.wz.sk

Projekt Animátorské misie I. rozvíjal diskurz na pomedzí oblastí galerijného vzdelávania a populárnej kultúry. Týždňové sympózium s výstavou za účasti domácich i zahraničných profesionálnych umelcov a vybraných študentov ASK 3D Fakulty umení v Košiciach svojimi akciami reagovalo na profil MMUAW a produkovalo výstupy s ambíciou priniesť do mediácie umenia novú perspektívu. Tá môže vychádzala z kontextu súčasného neo-pop-artového umenia, participatívnych tendencií, súčasných fenoménov populárnej kultúry a sociálnych sietí. Intervencie do inštitúcie múzea prostredníctvom umeleckého sympózia priniesli sériu originálnych aktivít, hybridných polo – vzdelávacích, participatívnych akcií, ktoré aktivizovali diváka a fungovali zároveň aj ako autonómne umelecké diela. Cieľom bolo oživenie performatívneho umenia v kontexte galerijnej animácie a v neposlednom rade aj splnenie účelu samotnej vzdelávacej aktivity, ktorým je sprostredkovanie živej skúsenosti so zbierkami múzea i súčasným umením.

Projekt v súčasnosti prechádza do svojej ďalšej fázy, ktorá zahŕňa kreovanie publikácie Animátorské misie I. – MMUAW, ktorá bude reflektovať umelecké výstupy a dokumentovať samotné sympózium ako aj príspevky konferencie.

Miesto konania: Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach
Časový harmonogram projektu:
Trvanie sympózia: 5. 11. (Utorok) – 9. 11. 2019 (Sobota)
Konferencia: 9. 11. 2019 (Sobota) – 9:00 – 12:00
Vernisáž výstavy účastníkov sympózia: 9.11. 2019 (Sobota) o 16:00
Trvanie výstavy: 10.11. – 13.11. 2019

Účastníci sympózia a vystavujúci autori: Peter Cako, Dávid Demjanovič, Dalibor Jancura, Matúš Lányi, Milan Mikuláštík, Jiří Surůvka
Kurátor výstavy: Radovan Čerevka
Účastníci a účastníčky konferencie: Daniela Čarná, Palo Fabuš, Lucia Kotvanová, Pavel Ryška
Organizátor: Fakulta umení a MMUAW v Medzilaborciach
Projekt podporil Fond na podporu umenia

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner podujatia.

Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach

Kategórie
Výstavy

Intervencie do času

Výstava študentov a pedagógov Ateliéru slobodnej kreativity 3D, , ktorá sa uskutoční v priestoroch expozície Zámku Bojnice

7. 10. – 30. 11. 2019

Diela študentov a pedagógov Ateliéru slobodnej kreativity 3D, Fakulty umení v Košiciach pod vedením Radovana Čerevku, narušia zaužívanú stálu expozíciu Bojnického zámku. Intervencie budú umiestnené v expozícii len dočasne, presnejšie dva mesiace. Na podnet Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice študenti vytvorili umelecké diela, ktoré obohatia expozíciu o novú vrstvu. Nimi študenti reagovali na priestor definovaný a vymedzený geniom loci zámku. Výstava prinesie prekvapivé dialógy starého a nového, naturálneho a umelého, strohého a ornamentálneho.

Vystavujúci autori: Katarína Bajkayová, Borek Brindák, Peter Cako, Radovan Čerevka, Nikola Čižmárová, Dávid Demjanovič, Dalibor Jančura, Filip Konkoľ, Matúš Lányi, Leonard Lelák, Erik Sikora

Kurátorka výstavy: Andrea Smitková

Produkcia: Slovenské národné múzeum-Múzeum Bojnice a Ateliér slobodnej kreativity 3D, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach

SNM-Múzeum Bojnice

Kategórie
Ateliér Výstavy

ARTROOMS MORAVANY

Výstava súčasného umenia, na ktorej sa predstavil aj ateliér ASK3D

Výstava potrvá celé leto – od 4.7.2019 do 1.9. 2019 (+ počas festivalu Hradby Samoty – v rámci festivalového programu)
OTVÁRACIE HODINY: každý piatok, sobota, nedeľa od 10:00 do 18:00
Otvorenie / vernisáž: 29.6.2019 o 17.00

Rozsiahla výstava vizuálneho umenia vzniká z partnerskej spolupráce festivalu Hradby samoty, tvorivého centra 4D Gallery a občianskeho združenia Kaštieľ Moravany. Okrem množstva inštalácií v interiéri budú súčasťou výstavy aj veľkorozmerné sochy v parku kaštieľa. Vystavených bude 35 autorov, so širokým záberom naprieč umeleckými generáciami. Najstaršiu generáciu tu zastupujú významní slovenskí autori, ktorí nás už žiaľ opustili, ako Ján Mathé a Milan Adamčiak. Za života vytvorili v 4D Gallery veľkorozmerné sochárske diela, ktoré budú prezentované v parku. Rovnako tak aj sochy od Laca Terena, Ivana Csudaia, Petra Rollera, Ladislava Saba, Zuzany Sabovej. Dionýz Troskó a Jakub Trajter pripravujú špeciálne pre túto výstavu nové veľkorozmerné sochy.
Vo vnútri to budú sochy a objektové inštalácie od Jaroslava Kyšu, Mateja Rosmányho, Matúša Lányiho. V silnom zastúpení sa odprezentuje aj košická sochárska škola – ateliér 3D Fakulty výtvarných umení pod vedením Radovana Čerevku. Známi slovenskí maliari a grafici ako Lucia Dovičáková, David Demjanovič s Jarmilou Mitríkovou, Tomáš Klepoch, Paľo Čejka, či z najmladšej generácie Ľubomíra Sekerášová, Kristýna Hejlová a mnohí ďalší.
Výstava bude počas trvania čiastočne meniť svoju podobu. Časť výstavy bude pozostávať zo zvukových objektov a inštalácií, ktoré umelci rozsvietia a rozozvučia naživo iba počas festivalu. Budú to projekcie ako mapping na predné priečelie celého kaštieľa od Nano VJs, a zadné priečelie od Samayela, taktiež početné doprovodné projekcie k hudobným vystúpeniam v spolupráci s VJmi ako napríklad Andrej Kolenčík, Mašindog, množstvo hudobných projektov má svoje vlastné autorské projekcie. Na prízemí kaštieľa budú sústredené zvukové objekty, z ktorých mnohé zaznejú iba ako súčasť festivalového programu – napríklad káblové roboty od Radovana Drangu, inštalácia s nekonečnou spätnou väzbou od Jiřího Suchánka, meditatívna projekcia s ambientným zvukom od Borisa Sirku, zvukový objekt Luba Mikleho, na ktorom si zahrá RBNX. Síce mnohé objekty stíchnu po festivale, expozícia sa však obohatí o kresby a veľkoformátové grafiky, ktoré budú vytvárať umelci v spolupráci s návštevníkmi počas workshopu priamo na festivale.
Kurátorka výstavy -> Zuzana Sabova

V rámci festivalu HRADBY SAMOTY:
Milan Adamčiak, Admiral, Katarína Bajkayová, Ivan Csudai, András Cséfalvay, Jozef Čabo, Radovan Čerevka, David Demjanovič & Jarmila Mitríková, Lucia Dovičáková, Radovan Dranga, Michal Golák, Kristýna Hejlová, Ivan Herényi, Markéta Jáchimová, Dalibor Jančura, Jeden kmen, Tomáš Klepoch, Jaroslav Kyša, Matúš Lányi, Leonard Lelák, Letadlová, Mašindog, Ján Mathé, Lubo Mikle & rbnx, Nano VJS, Peter Roller, Matej Rosmány, Ladislav Sabo, Zuzana Sabová, Samayel, Ľubomíra Sekerášová, Boris Sirka, Jiří Suchánek, Peter Sulo, Laco Teren, Jakub Trajter, Dionýz Troskó, Gabriela Zigová & Lucie Kordáčová

hradbysamoty.org
https://www.facebook.com/4dgallery/
https://m.facebook.com/KastielVMoravanoch/